Odżużlacze i przenośniki zgrzebłowe

Odżużlacze i przenośniki zgrzebłowe to kluczowe elementy w procesach spalania i oczyszczania w energetyce cieplnej. Stanowią istotne rozwiązania, pozwalające skutecznie usuwać zanieczyszczenia stałe oraz utrzymywać wydajność i bezpieczeństwo operacji. Te urządzenia znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w branży energetycznej, ale także w innych sektorach przemysłowych. W ofercie mamy przenośniki z dolnym wygarnianiem oraz przenośniki z górnym wygarnianiem.

Sposób działania Odżużlaczy

Odżużlacze działają na zasadzie mechanicznej separacji. Podczas procesu spalania, zanieczyszczenia stałe unoszą się wraz z gorącymi gazami w kierunku komory odżużlacza.

Odżużlacze i przenośniki zgrzebłowe


W komorze tej następuje kondensacja i oddzielanie cząstek stałych od gazów spalinowych. Odżużlacze wykorzystują różnicę w gęstości między cząstkami stałymi a gazami, co pozwala na skuteczne osadzanie zanieczyszczeń na specjalnych powierzchniach wewnątrz urządzenia.

Sposób działania przenośników zgrzebłowych

Przenośniki zgrzebłowe przemieszczają materiały stałe lub sypkie, używając płaskich łańcuchów lub pasków zgrzebłowych. Te zgrzebła poruszają się po prowadnicach, chwytając i przesuwając materiał. Dzięki temu przenośniki zgrzebłowe umożliwiają ciągły transport materiałów, co jest niezwykle przydatne w różnych gałęziach przemysłu.