Instalacje odpylania

Instalacje odpylania są kluczowym elementem w przemyśle, zwłaszcza tam, gdzie produkuje się lub przetwarza materiały stałe, sypkie lub proszki. Ich głównym zadaniem jest usuwanie cząstek stałych lub pyłów z procesów produkcyjnych i emisji do atmosfery. 

W ramach naszej oferty dostępne są różne rodzaje instalacji odpylania, obejmujące m.in. filtry workowe, cyklony oraz kanały spalin i odzysk ciepła. Dzięki temu możemy dostosować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zapewniając optymalną efektywność procesów przemysłowych.

Nasze instalacje odpylania są projektowane indywidualnie, uwzględniając specyfikę procesu produkcyjnego oraz obowiązujące przepisy. Zapewniamy efektywne i energooszczędne rozwiązania, które pomagają naszym klientom spełnić normy jakości powietrza i ochrony środowiska.

Instalacje Odpylania Spalin i Powietrza


Oferujemy także wsparcie techniczne, serwis i konserwację, aby zapewnić niezawodność naszych systemów przez długie lata.

Działanie instalacji odpylania

Instalacje odpylania działają na zasadzie mechanicznego lub elektrostatycznego zbierania pyłów. W przypadku odpylania mechanicznego pyły są zbierane na specjalnych powierzchniach filtracyjnych, takich jak worki lub wkłady ceramiczne, z kolei zanieczyszczone powietrze jest przepuszczane przez te filtry. Cząstki stałe osadzają się na filtrach, a oczyszczone powietrze jest wypuszczane na zewnątrz. W przypadku odpylania elektrostatycznego pyły są naładowane elektrycznie, a następnie przyciągane i zbierane na elektrycznie naładowanych elektrodach.